Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 07.06.2018

Rezultati nakon ZAVRSNOG ISPITAZbirni rezultati nakon zavrsnog ispita iz predmeta Analiza poslovanja HTP dati su u tabeli.

Dokumenti