Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 16.04.2019

Rezultati PK1Rezultati PK1:

12/15 Veličković Katarina    10

52/16 Majstorović Jovana    20

5/15 Kaluđerović Andrijana  15

68/06 Čukić Svetlana          7,5

56/13 Pestorić Milica           14

80/16 Fanfani Božo             12,5

5/16 Rondović Jovan           15

59/16 Miketić Momčilo         15

 

Broj posjeta : 218