Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 17.06.2020

Termin popravnih K1/K2Shodno zahtjevu predstavnika studenata druge godine Tuša Samir, popravni kolokvijumi neće se održati dana 19/06/2020, nego u sklopu završnog ispita, dana 23/06/2020.

Na taj način studenti će imati mogućnost izrade popravnih K1/K2.

Broj posjeta : 80