Ekonomski fakultet, 13.01.2021

Zavrsni ispit-informacijeSpisak prijavljenih studenata za usmeno polaganje teorijskog dijela završnog ispita

 1. Stevan Đurić, 218/19
 2. Jovana Čabarkapa, 53/19
 3. Katarina Dulović, 50/19
 4. Iva Vujović, 227/19
 5. Tea Govedarica, 39/19
 6. Zarija Vujović, 44/19
 7. Jovana Franović, 18/19
 8. Nevena Mujičić, 167/19
 9. Maja Veličković, 145/19
 10. Milan Jovanović, 159/19
 11. Jelena Popović, 133/19
 12. Anđela Đurišić, 164/19
 13. Nina Novićević, 21/19  
 14. Tina Vuletić, 207/19
 15. Demir Zejnilović, 91/19
 16. Dženana Đurković, 38/19

Polaganje za navedene studente će se obaviti u sali 006, umjesto u sali 002, sa početkom u 8h.

Broj posjeta : 239