Ekonomski fakultet, 11.01.2019

Rezuttati praktičnog dijela ispita-prvi rokRezultati praktičnog dijela ispita će biti naknadno objavljeni (poslije 15.januara).