Ekonomski fakultet, 09.12.2019

KolokvijumI kolokvijum će se organizovati 13.12.2019. godine.

Precizan raspored (vrijeme)  će biti naknadno objavljen.

U sedmici održavanaj kolokvijuma, prema planu studenti neće imati nastavu.

Broj posjeta : 302