Ekonomski fakultet, 29.11.2020

Kolokvijum - informacijaKOLOKVIJUM

Shodno ranije dostavljenom planu i programu, kolokvijum će se organizovati u utorak, 08.12.2020. godine

Detaljan raspored (vrijeme i sale) biće naknadno objavljen.

Broj posjeta : 156