Ekonomski fakultet, 25.12.2020

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma - 25.12.2020 09:37Poštovani studenti,

popravni kolokvijum iz predmeta Mikroekonomija održaće se 28.12.2020. godine, kako je i najavljeno, po sledećem rasporedu:

- u 8 sati, studenti sa parnim brojem indeksa,

- u 10 sati, studenti sa neparnim brojem indeksa.

U sale, u kojima se polaže kolokvijum, nije dozvoljeno unošenje elektronskih uređaja.

 

Predmetni nastavnici

Broj posjeta : 348