Ekonomski fakultet, 18.01.2021

Raspored polaganja završnog ispita - 18.01.2021 12:56Poštovani studenti,

završni ispit iz predmeta Mikroekonomija održaće se 20.01.2021. godine, kako je predviđeno rasporedom, po grupama:

- u 8 sati, studenti sa neparnim brojem indeksa,

- u 09.30 sati, studenti sa parnim brojem indeksa.

U sale, u kojima se polaže ispit nije dozvoljeno unošenje elektronskih uređaja.

 

Predmetni nastavnici

Broj posjeta : 227