Ekonomski fakultet, 15.11.2018

Raspored polaganja kolokvijuma - 15.11.2018 10:32Kolokvijum iz predmeta MIKROEKONOMIJA će se održati 17.11.2018. godine po sledećem rasporedu:

- u 08:00h - studenti sa neparnim brojem indeksa, sala 001

- u 10:00h - studenti sa parnim brojem indeksa, sala 001

U sale u kojima se održava kolokvijum NIJE DOZVOLJENO UNOŠENJE MOBILNIH TELEFONA kao ni drugih elektronskih uređaja.