Ekonomski fakultet, 05.12.2019

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma - 05.12.2019 09:43Popravni kolokvijum iz predmeta MIKROEKONOMIJA će se održati 07.12.2019. godine po sledećem rasporedu:

- u 08:00 sati - studenti sa parnim brojem indeksa, sala 001

- u 10:00 sati - studenti sa neparnim brojem indeksa, sala 001

U sale u kojima se održava kolokvijum NIJE DOZVOLJENO UNOŠENJE MOBILNIH TELEFONA kao ni drugih elektronskih uređaja. 

Broj posjeta : 584