Ekonomski fakultet, 18.01.2019

Raspored polaganja završnog ispita- 22. I, u 10:00 h, sala 103, studenti sa brojem indeksa od 2/17 do 112/17

- 23. I, u 10:00 h, sala 103, ostali studenti