Ekonomski fakultet, 13.12.2019

Informacija za završni ispitStudenti koji tokom semestra, putem kolokvijuma i aktivnosti na časovima, ostvare minimum 45 poena oslobođeni su prvog ispitnog pitanja na usmenom ispitu (zaključno sa 41. ispitnim pitanjem).

Dokumenti

Broj posjeta : 521