Ekonomski fakultet, 29.04.2020

KolokvijumObavještavaju se studenti da će se polaganje parcijalnog dijela ispita (kolokvijum) organizovati u junu, kada fakultet počne sa radom. Umjesto planirana dva kolokvijuma, studenti će polagati jedan. Test će obuhvatiti cjelokupno gradivo, a 60% pitanja biće iz prvog dijela i 40% iz dijela planiranog za drugi kolokvijum. O tačnom terminu kolokvijuma studenti će biti plagovremeno informisani.

Broj posjeta : 241