Ekonomski fakultet, 02.04.2019

Osmo i 9. predavanje sa zadacima- F&AMU prilogu su slajdovi sa 8. i 9. predavanja iz Finansijske i aktuarske matematike, sa zadacima za vježbu

Dokumenti