Ekonomski fakultet, 11.09.2019

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom rokuIspit iz Finansijske matematike, zakazan za ponedjeljak, 16.09.2019. godine održaće se po sljedećem raporedu:

11h - polaganje kolokvijuma

12h45 - polaganje završnog ispita

Broj posjeta : 261