Ekonomski fakultet, 07.04.2020

Predavanja i pojašnjenjeU prilogu su predavanja za 7. i 14. april (Vrednovanje dugoročnih obveznica i akcija i Finansijski derivati- opcije, svopovi, forverdi i fjučersi). Ova i naredna predavanja (iz aktuarske matematike) predviđena su za završni ispit, pa za studente koji kasne sa spremanjem materije za kolokvijum ona u ovom trenutku nijesu prioritet broj jedan (što ne znači da ih ne treba preći što je prije moguće!), već su to tekuće aktivnosti (domaći 2 i 3 i aktivnost 3 koja uskoro slijedi). 

Domaći3 i Aktivnost3 odnose se na uopštenja kamatnih stopa, gdje je intenzitet kamate (force of interest) funkcija vremena, ne nužno konstantna kao u dosadašnjoj materiji. Ključni pojam je funkcija sadašnje vrijednosti v(t), koja predstavlja diskontni faktor u ovom slučaju, tj. v(t) je sadašnja vrijednost 1€ datog u trenutku t! Dakle, što je do sada bio standardni diskontni faktor 1/q^t, sada je v(t). Princip ekvivalencije (vremenska vrijednost novca) i metode diskontovanja i prolongacije i dalje važe (naravno!). Znači, jedina novina je definicija v(t) i njeno određivanje (treba riješiti integral u eksponentu broja e). Kod IRR se opet vraćamo slučaju konstantne kamatne stope i upoznajete se sa, bolje reći ponavljate, metod pokušaja i metod linearne interpolacije, koje ćemo koristiti i u aktuarskoj matematici.

Za sve nejasnoće u vezi predavanja obratite se na e-mailove profesora sa sajta UCG, ali ako je nešto specifično nejasno u vezi domaćih 2 i 3 i aktivnosti javite se na google e-mailove otvorene u vezi sa njima. Takođe, koristite e-konsultacije preko platforme zoom.us !

U nadi da ćemo uskoro i fizički u slušaonicama moći ponoviti ovu materiju, želimo vam dobro zdravlje i uspješan rad.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 786