Ekonomski fakultet, 30.04.2020

Rezultati za aktivnost 3U prilogu su rezultati svih aktivnosti (bez domaćih zadataka).

Primjedbe na poene za aktivnost 3 slati na finaktmat@gmail.com

U ponedjeljak ćemo objaviti bonus aktivnost iz aktuarske matematike, koju mogu raditi i studenti koji studiraju po starom sistemu (generacije 2016 i starije).

Manje od 1 poen za aktivnost 3 dobili su studenti koji: ne razlikuju efektivnu stopu i intenzitet kamate, diskretne od neprekidnih novčanih tokova, za profit na kraju transakcije uzimaju NSV(p%) (a to je vrijednost za t=0), dva investiciona projekta upoređuju preko njihovih IRR-ova, nijesu dali korektno tumačenje IRR-a (sa fokusom na finansiranje, tj. zaduženje) i slično. 

Čak i studenti sa 1 poenom: ne prave razliku između funkcije NSV(i) i jednačine NSV(i)=0, uvode više indeksa da bi označili  funkciju sadašnje vrijednosti v(t) (iaoko je to jedinstvena funkcija), ne daju kratka pojašnjenja i sl. To nije sankcionisano, ali pokušajte ispraviti do ispita. Apelujemo da koristite preporučene materijale i literaturu, a ne sveske, skripta i sl. iz nekredibilnih izvora.

Dokumenti

Broj posjeta : 731