Ekonomski fakultet, 08.06.2020

Prijava na e-mail opcije za polaganjeZbog optimalne organizacije ispita potrebno je da se, do srijede 10.06. u 12h, studenti (nove i starije generacije) koji polažu:

  •        - Kolokvijum i završni, bez teorije (tj. samo dva zadatka iz aktuarske matematike), prijave na e-mail

   fam.ef.ucg@gmail.com

  •        - Kolokvijum i cjelokupni završni ispit, prijave na e-mail finaktmat@gmail.com

 

Obavezno navesti ime, prezime i broj indeksa. Nakon toga, u petak, 12.06. objavićemo raspored polaganja po salama.

Podsjećamo:

  •      - U prvom terminu junskog roka, ispit će se održati 18. juna (kolokvijum i završni dio);
  •      - Studenti sa neparnim brojem indeksa (bez obzira na generaciju) polagaće u 8h, a oni sa parnim brojem indeksa u 11h. Molimo studente da se pridržavaju ovih termina i ne šalju zahtjeve za promjenu grupe;
  •      - Zadaci 4 i 5 sa završnog ispita (aktuarska matematika) priznavaće se za popravni ispit, nezavisno od teorije. To se odnosi na studente koji ne rade teoriju;
  •      - Završni ispit traje 1h15min, a za one koji rade samo dva zadatka 30 minuta;
  •      - Na kolokvijumu će biti 4 zadatka, koja se rade 1h30min;
  •      - Ko izađe i na popravni ispit, priznavaće se bolji rezultat;
  •      - Za studente kojima nedostaje 5 i manje poena, nakon pregleda radova, organizovaće se dodatno ispitivanje za veću ocjenu, poslije oba termina ispitnog roka;
  •      - Ukupno vrijeme rada je 2h45min, a studenti će raditi obje cjeline u kontinuitetu. Na početku ćete dobiti samo kolokvijum, a nakon isteka 1h30, ne izlazeći iz sale, završni (po izboru, samo zadatke- 30min ili sve- 1h15);
  •      - Prozivka će početi 15 minuta prije ispita (u 7:45 za neparne, odnosno 10:45 za parne), uz molbu studentima da ne kasne;
  •      - Indeks i lična karta su obavezni. Unošenje mobilnih telefona, pametnih satova i sl. nije dozvoljeno.

U toku ove i naredne sedmice konsultacije se obavljaju putem e-maila, na lični zahtjev (upućen na naše akademske e-mail adrese). Moguće je oganizovati konsultacije preko zoom.us platforme, naročito ako je zainteresovan veći broj studenata.

Broj posjeta : 1155