Ekonomski fakultet, 01.09.2020

Prijave za polaganje u prvom dodatnom ispitnom rokuU prvom dodatnom ispitnom roku ispit će se polagati u ponedjeljak, 7. septembra.

Zbog optimalne organizacije ispita potrebno je da se, do petka, 4. septembra, u 18:00h, studenti (nove i starije generacije) prijave za polaganje biranjem neke od sledećih opcija:

1. Samo kolokvijum
2. Samo završni ispit
3. Kolokvijum i završni ispit
Prijave slati na mail fam.ef.ucg@gmail.com

Prijava mora biti u sledećem obliku:

Subject: Broj indeksa Ime i Prezime i broj opcije.

Npr. 301/18 Marko Marković opcija 3

U mejlu ne treba ništa da piše.

Broj posjeta : 296