Ekonomski fakultet, 07.09.2020

Predaja istrazivackih radova u septembarskom rokuObavjestavaju se studenti koji polazu uspit u septembarskom roku, da, ukoliko to nisu uradili zakljucno sa junskim ispitnim rokom, istrazivacki rad mogu predati najkasnije do 19.09.2020.godine. Rad se moze poslati e-mailom (pdf format)

Teme istrazivackih radova, dodijeljene studentima na pocetku ljetnjeg semestra su u prilogu. Bliza uputstva za izrada rada nalaze se na stranici predmeta, u dijelu obavjestenja

Dokumenti

Broj posjeta : 76