Ekonomski fakultet, 14.09.2020

Raspored polaganja kolokvijuma i zavrsnog ispita u popravnom roku - SeptembarPopravni kolokvijum i zavrsni ispit odrzace se u subotu, 19.09.2020. godine u 9:00h, sala 006, za sve studente

Broj posjeta : 85