Ekonomski fakultet, 17.09.2020

Prijava za drugi septembarski rok (novi program)Prijave za polaganje usmenog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (novi program) dostaviti na mail saradnika suncica.rogic@hotmail.com do petka, 18. septembra u 12h. 

Prijava treba da sadrži ime i prezime studenta, broj indeksa i informaciju da je u pitanju novi program.

Broj posjeta : 214