Ekonomski fakultet, 16.05.2020

Termin predaje gotovih istraživačkih radovaKrajnji rok za slanje gotovih istraživačkih radova je nedjelja 17.05. u 20h. Gotovi istraživački radovi se u Word-u šalju na mail saradnika: n.misnic@gmail.com

Naslov maila sa gotovim istraživačkim radom je: Menadžment Podgorica - ime, prezime i broj indeksa studenta

Naziv fajla koji šaljete u prilogu mora da bude: ime, prezime i broj indeksa

Broj posjeta : 149