Ekonomski fakultet, 15.12.2020

Nova objava - 15.12.2020 18:59Na zahtjev studenata promijenjen je taermin za polaganje ispita,  a utvrđen je novi,  28. decembra u 10.30 časova.

Predmetnii nastavnik

Broj posjeta : 124