Ekonomski fakultet, 20.05.2020

Link za pristup testuLink za pristup testu na google drive-u je:

https://drive.google.com/file/d/1ekk1SajhbNt5Q-GqhgeNNVfpknKGSrA7/view?usp=sharing

 

Ana Mugosa

Broj posjeta : 86