Ekonomski fakultet, 15.09.2020

Prijava za polaganje ispita u II septembarskom rokuStudenti koji žele da polažu ispit u drugom septembarskom roku (17.09.2020.) treba da pošalju mail za prijavu na adresu dcirovic@ucg.ac.me najkasnije do sjutra (16.09.2020.) do 11h. U mailu je potrebno navesti sledeće podatke: 

- ime i prezime studenta

- broj indeksa 

- naziv predmeta 

- koji dio ispita student želi da polaže (teorijski kolokvijum, praktični dio ili završni ispit). 

Broj posjeta : 87