Elektrotehnički fakultet, 04.06.2020

Organizacija, rasporedi po grupama i termini polaganja provjera znanja u junskom ispitnom rokuPoštovane kolege,

Prema istaknutom rasporedu polaganja kolokvijuma i ispita u junskom ispitnom roku, za predmet VN razvodna postrojenja su predviđeni sledeći termini:

  • 12.06., od 14h, sala 204
  • 24.06., od 8h do 14h, sala 204
  • 06.07., od 12h do 18h, sala 204
  • 22.07., od 8h – 14h, sala 204

Shodno prethodnom, provjere znanja će biti organizovane kako slijedi:

  • 12.06. – redovni II kolokvijum. Na kolokvijumu dolaze samo zadaci. S obzirom na ograničenje broja studenata po salama (a u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje), kolokvijum će se održati u grupama. Raspored studenata po grupama i termini održavanja kolokvijuma dati su u prilogu.
  • 24.06. – popravni I ili II kolokvijum. Nakon objavljivanja rezultata redovnog II kolokvijuma, studenti koji budu zainteresovani za popravak jednog od kolokvijuma će se prijavljivati putem mail-a. Detalji će blagovremeno biti istaknuti na sajtu. Na osnovu broja zainteresovanih studenata za popravne kolokvijume biće definisane grupe i istaknuti termini polaganja na sajtu.
  • 06.07. – završni ispit u redovnom terminu. Završni ispit će biti organizovan u pisanoj formi sa 5 pitanja iz teorijskog dijela gradiva (bez zadataka). Raspored studenata po grupama i termini održavanja ovog ispita dati su u prilogu.
  • 22.07. -  završni ispit u popravnom terminu. Završni ispit će biti organizovan u pisanoj formi sa 5 pitanja. Nakon objavljivanja rezultata završnog ispita u redovnom terminu, studenti koji budu zainteresovani za popravak završnog ispita ili nisu polagali u redovnom terminu će se prijavljivati putem mail-a za polaganje završnog ispita u popravnom terminu. Detalji će blagovremeno biti istaknuti na sajtu. Na osnovu broja zainteresovanih studenata za polaganje završnog ispita u popravnom terminu biće definisane grupe i istaknuti termini polaganja na sajtu.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 337