Medicinski fakultet, 21.11.2018

I laboratorijska vježba