Medicinski fakultet, 10.03.2020

Predavanja iz predmeta Farmaceutska hemija IPredavanja iz predmeta Farmaceutska hemija I (blok nastava) biće održana u četvrtak, 26.03.2020. godine u slušaoni 10, sa početkom u 10:15h.

Broj posjeta : 155