Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.12.2019

Popravni kolokvijumPopravni kolokvijum će se održati u ponedjeljak 9. 12. 2019. godine sa početkom u 10 časova.

Napomena:

Studenti su dužni na kolokvijum donijeti indeks!

Broj posjeta : 123