Elektrotehnički fakultet, 08.09.2020

Termin ispita u drugom septembarskom rokuIspit iz Optimalnog upravljanja u drugom septembarskom roku biće održan 18.09.2020. godine, u sali L3, sa početkom u 13.00h. 

Studenti koji planiraju da popravljaju kolokvijum i/ili ispit treba da se prijave na mail lukam@ac.me

Broj posjeta : 129