Fakultet za turizam i hotelijerstvo

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA
Student i broj indeksa:     Broj poena na popravnom završnom ispitu:

1. Anđelić Jelena 20/19                45

2. Barac Tamara 5/19                  45

3. Backović Jelena   14-19          25

4. Bojičić Jovana 6/19               40

5. Božović  Jelena  28-19           25

6. Vujadinović Ivana 53/19       25

7. Vujović Ivan 37/18               30

8. Vujović Ivana 73-19             20

9. Vukadinović Svetlana 50-19   20

10. Vušurović Jovana 39/19       30

11. Djurišić Sanja     8/19          50

12. Zanata Dajana 56-19           45

13. Kasumović Kerim 67/19       0

14. Knežević Jovana 21/19         45

15. Lekić Teodora 11-19             0

16. Lješnjanin Merima 74/19      15

17. Majdak Tatjana 57/19           30

18. Milonjić Tijana 12/19            40

19. Mitrovski Milica 33-19           30

20. Milicevic Momcilo 42/19        30

21.  Moračanin Bojana  59/19     30

22. Muslić Stela 22/19                25

23. Mušović Haris 66/19             15

24. Popović Vlado 37/19            25

25. Popović Anđela  44/16          0

26. Popović Nata 50/19              30

27. Raković Ana 52-19               35

28. Ralević Marija 24/19             35

29. Ramović Adela 38/19           30

30. Radulović Andrea 25/19        45

31. Rebronja Irfan 68/19             20

32. Rolović Nikola 10/19             45

33. Simonović Ivanka 29-19        35

34. Smolović Anđela 1/19           50

35. Šavac Aleksandra 19/19        45

36. Šarčević Milica 64/19             50

 

Predmetni nastavnik

 
 
Broj posjeta : 296