E-index ocjene
Ocjene koje ste ostvarili na kolokvijumima i završnim ispitima na Moodle platformi su preslikane u E-index. Provjerite da li se poklapaju sa ocjenama koje su na Moodle platformi, i ukoliko ima eventualnih odstupanja, pošaljite mi sugestiju za ispravku poena na e-mail aleksavucetic@gmail.com (ne šaljite mi eventualne primjedbe na aleksav@ucg.ac.me, jer ga ne koristim). Za eventualne primjedbe imate 48 sati (postoje rokovi za eventualne ispravke poena u sistemu E-index).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.