Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 26.06.2018

CULTURWB-MOSTARU periodu od 18-22.06.2018. godine, u Mostaru su održani planirani CULTURWB sastanci. U ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo prisustvovali su Prof. dr Aleksa Š. Vučetić i mr Olivera Simović, sa partnerima iz TO Kotor - Draganom Samardžić i Zoranom Živkovićem. Teme sastanaka su bile:

- Prikaz dosadašnjeg napretka projekta (za UoM FTH - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić)

- Trening trenera (NHTV - Prof. dr Liliya Terzieva)

- Diseminaciona konferencija (all partners)

- Trendovi kulturnog turizma u EU (FH Joanneum - Prof. dr Harald Friedl & NHTV - Prof. dr Liliya Terzieva)

- Discussion panel (UNS/SMOC - Miroslav Vujičić i Dino Mujkić)

 

Rukovodilac CULTURWB projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić