Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 21.07.2018

CULTURWB-KOTORProf. dr Harald A. Friedl 19. i 20.07.2018. godine, posjetio je učesnike CULTURWB projekta u Kotoru.

 

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić