Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 15.02.2020

CULTURWB - KOTORU periodu od 11 do 13.02.2020. godine u Kotoru je boravila Anna Jopp sa Univerziteta u  Nürnberg-u, vezano za Erasmus+ projekat CULTURWB.

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Broj posjeta : 191