Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 10.10.2020

ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. VučetićSvi studenti koji slušaju predavanja iz ovog predmeta imaće organizovana online predavanja srijedom od 11:45 do 15:30 časova. Svi su dužni dostaviti mi sledeće podatke na e-mail aleksavucetic@gmail.com:

Naziv predmeta: 

Ime i prezime: (npr: Marko Janković)

Broj indexa: (npr: 1-T/2016 ili 2-T/2020)

Studijski smjer: (Turizam ili Turizam i hotelijerstvo)

Broj posjeta : 102