Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 05.05.2017

CULTURWB - 05.05.2017.U Graz-u u periodu od 25-27.04.2017. godine održan je drugi sastanak Erasmus+ projekta CULTURWB. Učesnici sastanka u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru bili su Prof. dr Aleksa Vučetić i Doc. dr Vesna Vujačić. Teme sastanka su bile:

 

Prikaz rezultata istraživanja studijskih programa i kurikuluma kulturnog turizma koji su imali univerziteti Zapadnog Balkana (prezentacija studijskih programa i kurikuluma univerziteta u Grčkoj, Malti, Finskoj, Sloveniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarskoj - pripremio i prezentovao Prof. dr Aleksa Vučetić)

Prikaz ključnih potreba i mogućnosti vezano za kulturni turizam partnerskih univerziteta Zapadnog Balkana

Prikaz rezultata anketnog istraživanja koji su sprovodili univerziteti Zapadnog Balkana sa stejkholderima u projektu (anketirano je 40 zaposlenih u javnim institucijama i organizacijama kulturnog turizma u Crnoj Gori - pripremio i prezentovao Prof. dr Aleksa Vučetić)

Radionica o ključnim modulima kompetencija neophodnim za cjeloživotno učenje i master studijski program iz oblasti kulturnog turizma

Upravljanje CULTURWB projektom - komunikacija, planiranje, finansije, izvještavanje

Moodle platforma za partnerske univerzitete sa Zapadnog Balkana - mogućnosti i procedure

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Dokumenti