Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 30.10.2017

CULTURWB - 30.10.2017.Obavještavaju se stejkholderi Erasmus+ projekta CULTURWB (zaposleni u: muzejima, galerijama, lapidarijumima, sekretarijatu za kulturu SO Kotor, heritage hotelima, specijalizovanim turističkim agencijama i nevladinim organizcijama iz oblasti kulture i turizma), zaposleni na Univerzitetu Crne Gore - Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i zaposleni u TO Kotor, da će se 03.11.2017. u svečanoj sali FTH Kotor (sala 301) organizovati "Info dan" o navedenom projektu, sa početkom u 10:00 časova.

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić