Filozofski fakultet, 29.04.2020

Usmeno polaganje (kolokvijumi) Socijalna psihologija 

Sjutra, 30.04., će se realizovati usmeno polaganje dijela ispita koji se odnosi na sadržaje predviđene za kolokvijume. Ispitivanje će se odvijati prema rasporedu koji je već poznat i dat kao prilog ovom obavještenju.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 93