Filozofski fakultet

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije rada (29.12.2020)
1. Kovačević Marija  6

2. Vukmanović Nikola   9

3. Đerekarac Alina    7

4. Cicmil Kristina    11

Broj posjeta : 199