Filozofski fakultet, 14.04.2020

Uvod u sociokulturnu antropologiju - 14.04.2020 18:57Dragi studenti,

 Nakon što je većina vas uspješno realizovala, u zadatom roku, domaće zadatke pred vama je novi radni izazov. U obavezi ste da napišete prikaz, u narednih petnaest dana, za neku od tri knjige (po vašem izboru) od Laša Fr. Svensena i to: Filozofija usamljenosti, Filozofija straha i Filozofija dosade. Takođe, bilo bi poželjno da fenomene koji su tema u pomenutim knjigama bliže povežete sa aktuelnom svekolikom situacijom na globalnom, regionalnom, nacionalnom, lokalnom, individualnom nivou tj. analizirate vezu između univerzalnog i pojedinačnog, sličnog i ,,različitog", prolaznog i trajnog itd.

Ukratko o autoru knjiga:

Laš Fr. H. Svensen (1970), profesor filozofije na Univerzitetu u Bergenu i projekt menadžer u istraživačkoj organizaciji Civita, objavio je niz knjiga koje su prevedene na dvadeset četiri jezika. Najpoznatije su Filozofija dosade (1999), bestseler preveden na petnaest jezika, Umetnost (2000), Filozofija zla (2001), Čovek, moral i geni - kritika biologizma (2001), Šta je filozofija (2003), Istinito, dobro i lepo - uvod u filozofiju (2004, u koautorstvu sa Simom Seteleom), Filozofija mode (2004), Filozofija straha (2007), Filozofija rada (2008), Filozofija slobode (2013) i dr.  

( http://www.geopoetika.com/author.php?id=710)   

Pogledajte sljedeće linkove kako bi lakše napravili izbor u skladu sa vašim interesovanjima i trenutnim preokupacijama:

https://www.geopoetika.com/book.php?id=3996

http://www.geopoetika.com/book.php?id=857

http://www.geopoetika.com/book.php?id=354

Studenti mogu raditi zadatak individualno ili u timu (najviše tri studenta);

Rok za realizaciju je 28. april 2020. godine.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Lidija Vujačić

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 157