Filozofski fakultet

Nova objava - 23.03.2020 13:34
Poštovane kolege,

Shodno postojećoj situaciji predlažem da svoje seminarske radove iz nastavnog predmeta Filozofske discipline šaljete putem mejla na adresu smaras@ucg.ac.me ili marassrdan1@gmail.com. izbor tema je ograničen ponuđenom literaturom koja vam je predočena i ustupljena početkom semestra. Sva eventualna pitanja, dileme i primjedbe možete uputiti na naznačene mejl adrese.

Srdačni pozdravi,

Srđan Maraš   

Broj posjeta : 148