Filozofski fakultet, 16.04.2020

DUBROVAČKA GRAĐA , vježbe - 16.04.2020 15:32Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu vam dostavljam određenu arhivsku građu. Vaš zadatak je da od isprava (KOTORSKE LISTINE I-VI), za koje stoji da su nastale u Dubrovniku, obradite dva dokumenta i da mi te pisane radove dostavite. Takođe, dostupna vam je i određena građa iz dubrovačkog arhiva. Upoznajte se sa njom, pročitajte Predgovore i pregledajte registre mjesta. U njoj ima dosta dokumenata koji se odnose na prošlost Crne Gore u srednjem vijeku.

Za pomoć i eventualne nejasnoće obratite mi se na e-mail.

Ostanimo doma!

Kolegijalni pozdrav.

 

dr Miljan Gogić

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 74