Elektrotehnički fakultet

Termin polaganja popravnog završnog ispita
Popravni završni ispit će biti održan u utorak 26. januara, u sali 106.

Svi studenti, koji planiraju da rade popravni završni ispit, treba da dođu u 12:00 časova.

Broj posjeta : 211