Medicinski fakultet, 25.02.2019

Novi naučnoistraživački projekat CentraX

Naučnoistraživački projekat tima CNIR pod nazivom: "Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori/DEMONSTRATE" jedan je od 15 najbolje ocijenjenih projekata prijavljenih na Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte Ministarstva nauke Crne Gore.

Od ukupno 72 prijavljena predloga projekata, nakon sprovedenog procesa međunarodne evaluacije Ministarstvo je prihvatilo za finansiranje 15 projekata koji su ocijenjeni sa 90 i više bodova (od ukupnih 100).

Projekat DEMONSTRATE, pod rukovodstvom prof. dr Miodraga Radunovića, u partnerstvu sa Kliničkim Centrom Crne Gore i Institutom za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Italije za cilj ima da upotrebom novih metoda poboljša stratifikaciju pacijenata oboljelih od kolorektalnog adenokarcinoma i Alchajmerove demencije prema riziku za progresiju ovih bolesti, kako bi se na mnogo precizniji način određivala terapija i time povećale šanse za poboljašnjem kvaliteta života, preživljavanjem, smanjenjem komplikacija i u nekim slučajevima izlečenjem.