Elektrotehnički fakultet

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika III obaviće se 28. decembra s početkom u 14.00 (sala 106). Studentu Mitru Potpari rad nije pregledan budući da nije na spisku studenata koji su prijavili i slušaju predmet u akademskoj 2020/21. godini.

Radove možete pogledati 28. decembra u 13.40, u kabinetu na trećem spratu Elektrotehničkog fakulteta. 

Studenti su u obavezi da podnesu indeks na uvid.

Napomena: U skladu sa propisanim mjerama NST-a, nošenje maske je OBAVEZNO za vrijeme trajanja popravnog kolokvijuma i uvida u radove.

Dr Branka Živković

Dokumenti

Broj posjeta : 207