Elektrotehnički fakultet

Rezultati popravnog završnog ispita
Studentu Milošu Bogojeviću test nije pregledan jer njegovo ime nije na spisku studenata koji su prijavili i slušaju predmet u akademskoj 2020/21. godini.

Dr Branka Živković

Dokumenti

Broj posjeta : 150