Elektrotehnički fakultet, 17.03.2020

Praćenje nastave tokom perioda obustave nastaveZbog novonastale situacije i u skladu sa preporukama od strane Rektorata obavještavaju se studenti koji prate nastavu iz predmeta E-poslovanje i E-komerc:

1. Odlaže se I kolokvijum koji je bio predviđen za 1.april 2020. godine. Novi termin kolokvijuma biće naknadno i pravovremeno objavljen.

2. Materijali za praćenje nastave mogu se naći na stranici predmeta, što predstavlja i prvu smjernicu izvođenja online nastave. Nastava predviđena za termine 18.03. i 25.03.2020. godine data je na slajdovima pod nazivom petičas2018.pdf. Za sva pitanja i konsultacije studenti se mogu obratiti nastavniku putem elektronske pošte. Zaključno sa ovim predavanjem, koje obrađuju dvije teme, obuhvaćeno je gradivo predviđeno za prvi kolokvijum. Načini realizacije nastave nakon ovog termina biće naknadno objavljeni.

3. Do ponedeljka 23.03.2020. godine biće objavljeni rezultati postignuti na prvoj i drugoj Laboratorijskoj vježbi. Termin popravka jedne od prve dvije vježbe predviđen je za 25.03.2018. i organizovaće se online putem maila. Postupak komunikacije i prijave, tačan termin i detaljno objašnjenje načina rada biće objavljen na ovoj stranici istovremeno sa postignutim rezultatima.

Broj posjeta : 217